موسسه پژوهشي اقتصاد محيط زيست پژواك با مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فن آوری به شماره ثبت ۲۲۷۳۴در راستاي تحقق اهداف پژوهشی، با اعضاي هيئت علمي متخصص و مجرب در زمينه هاي مختلف براي امضاي تفاهمنامه همكاري در سطوح ملي، منطقه اي و بين المللي در داخل و خارج، آمادگي كامل خود را اعلام مي دارد.

اطلاعیه ها و اخبار

 

 

 

 

موسسه پژوهشي اقتصاد محيط زيست پژواك با مجوز از وزارت علوم تحقیقات  و فن آوری به شماره ثبت 27734 در راستاي تحقق اهداف  پژوهشی، با اعضاي هيئت علمي متخصص و مجرب در زمينه هاي مختلف  براي امضاي تفاهمنامه همكاري در سطوح ملي، منطقه اي و بين المللي در داخل و خارج، آمادگي كامل خود را اعلام مي دارد.